Bli medlem?

Hej

Är du inte medlem än men är intresserad av det?

Du behöver bo inom eller i närheten av föreningens upptagningsområde. (Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby, Follingbo.) Medlemsavgiften i HEBE Fiber Ekonomisk Förening är 300 kr, kommande årsstämmor kan besluta om annat. Säljer du huset kommer vi att begära en ny medlemsavgift (300kr) från den nya ägaren.

Insats
Se kostnad.

Kontakta styrelsen för mer information.